Hová tűnt a kétharmad lelkiismerete???


" Magyarország a magyaroké..."


Tisztelt Honfitársak! 
Papíron felelős magyar „ELIT”! - Bujkáló, hallgatag értelmiség! 


Akinek nem inge, ne vegye magára!

Figyelve az államapparátus napi nyilatkozatait, közleményeit, ez mind nagyon szép, hogy „pártunk” és kormányunk elhatárolódik s megvédi állampolgárait, de sokan kérdezzük szerényen, halkan, tisztelettudóan, ki védi meg őseink földjét, HAZÁNKAT az ellenünk áskálódóktól? 

Vajon mit szólnának e már-már beteges, mániákusan túllihegő magatartáshoz történelmi nagyjaink, szabadságunkért életüket áldozó hős vitézeink, katonáink, amit a magyar „elit” egyes túlbuzgó tagjai képviselnek, produkálnak? Vazallusok akarnak maradni, rendszerváltástól függetlenül, örök időkre? Nem tanulva semmit a gyászos múltunkból? Pestiesen szólva: Ne mán! Szálljanak már le a földre és tekintsenek tükörbe! Ki kényszeríti őket erre az unos-untig ismételgetett, ön- és a társadalmat becsapó lépés-sorozatra? Szánalmas és megvetendő ámokfutásra!!! A szemforgató, a kettős mércét életben tartó és hagyó viselkedésre! Nagyon unalmas már hallani! Nem ismerik e szavak, fogalmak tartalmi súlyát, mint lelkiismeret, a nemzetért eskü alatt vállalt kötelességtudat jelentősége, továbbá a fontossági sorrend felállítása iránti érzékenység, a saját Hazánk érdekinek kiemelt védelme???!!! Hisz minden más országban ez így történik, alapvető követelmény, amit be is tartanak. Magától értetődő természetességgel. Ellentüntetések szervezgetése nélkül. Sem belső, sem külső támogatókat igénybe véve ilyen gyalázatos lépésekhez!!! Amin senki nem csodálkozik s ágáll ellene, világgá kürtölve azt. Miért akarunk mi önsorsrontó kivételek lenni? Kinek a megbízásából? Mikor kapjuk meg mindezen jogos kérdéseinkre a választ? 

Engedjék meg, hogy segítsünk a megvilágosodásban. Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi tanulmányt! Ébresztő gyanánt! Ugyanis elegünk van a magyarság döntő hányadát lekezelő magatartásából és köznyelven szólva hülyének nézéséből. Hisz a mi népünk – ha még nem tudnák – a világ egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező, alkotó, teremtő kész, szakrális közössége. Javasolom minden rászorulónak, felvilágosítás gyanánt – többek között – az ENIGMÁK TV adásainak tanulmányozását. ( fixhd.tv/musor/enigma honlapon, az  archívum igénybevételével ), újabban keddenként 21.05-től a KARMA TV-n. ( karma-tv.hu ).

Aki nem ismeri múltját, az ide jut, ahol mi most tartunk!!! Elsődlegesen a vezetőink tájékozatlansága, de leginkább egoista rövidlátó szellemisége, hazafiatlanná nevelt lelkisége, korlátolttá süllyesztett szellemisége miatt, amire nekünk tisztán látóknak, fel kell hívnunk a társadalom figyelmét! Akármennyire is hihetetlennek tűnik! Úgy bizony! 

Sok beszédnek híg a leve, tartja a közmondás, amelyek sokszínű bölcsességeit szintén, rendre figyelmen kívül hagyják a helyzetbe kerülő szómágiás haszonlesők – tisztelet a kivételeknek – beszéljen helyettem az alábbi elemzés szerzője, amelyből minden olvasni tudó, felelősen gondolkodó, a pozitív változásokért tenni akaró Honfitársunk sokat tanulhat, megvilágosodhat. Még az érintettek is, akik a mi reményteli szavazataink alapján jutottak a T. Házba, felelős beosztásokba, a kétharmad birtokába, de eleddig képtelenek voltak élni vele, csupán a visszaélés határait súrolva, elvesztegetni hagyva, árral úszóként vergődve, a teljes bizonytalanságban haladva, ismeretlen céljuk felé! ITT AZ IDŐ, hogy ők is megvilágosodjanak! Meggyőződéses hozzáállást kívánok Mindannyiuknak! Amíg nem késő! 

Tessék:

Föl kell hagynia az ország vezető elitjének – tisztelet a ritka kivételeknek – azt a tarthatatlan alapállást, hogy majd minden fontosabb a számukra, mint a magyarság becsülete s érdekközösségének KÉPVISELETE, óvása, védése!!! 

A mai generációk nem felelősek a múltban történtekért. Ezzel revolverezni a ma embereit, állandóan arra hivatkozva (ami gyakorlatilag nem is a mi elődeink fő bűne, hanem az akkori bennünket megszállóké), szándékos, rosszindulatú, önérdek hajszoló indokból elkövetett kiforgatása a történelmi igazságosságnak, tényeknek!!! 

ELÉG VOLT!!! 

Péteri Attila Árpád nyugdíjas népművelő, az MJB (Magyar Justitia Bizottság) elnökségi tagja, a csömöri Gloria Victis alapítvány t. kurátora.   forrás.  gloriavictis.hu  -  sokkaljobb.hu